เทศบาลตำบลไชยมงคล อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา : www.chaimongkon.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 146 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การมอบอำนาจของนายกเทศมนตรีตำบลไชยมงคล ให้ปลัดเทศบาลตำบลไชยมงคลรักษาราชการแทน [ 7 ธ.ค. 2566 ]2
2 การสร้างการรับรู้สัญญาณมือขอความช่วยเหลือสากล "Signal for Help" [ 7 ธ.ค. 2566 ]1
3 การเปิดให้บริการประชาชนด้านการทะเบียน ในช่วงวันหยุดเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2567 ของสำนักทะเบียนอำเภอเมืองนครราชสีมา [ 7 ธ.ค. 2566 ]1
4 กิจกรรมฝึกอบรมในงานเกษตรสุรนารี 67 ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี [ 7 ธ.ค. 2566 ]1
5 ประกาศรับสมัครเพื่อสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง กรณีจ้างแทนตำแหน่งว่าง [ 28 พ.ย. 2566 ]3
6 ยกเลิกประกาศรับสมัครเพื่อสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง กรณีจ้างแทนตำแหน่งว่าง [ 3 พ.ย. 2566 ]22
7 ประกาศเทศบาลตำบลไชยมงคล เรื่อง รับสมัครเพื่อสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง [ 26 ต.ค. 2566 ]25
8 รับโอน (ย้าย) ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง [ 19 ต.ค. 2566 ]60
9 ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง ๓ ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567-2569 [ 9 ต.ค. 2566 ]26
10 ประกาศใช้แผนพัฒนาบุคลากร ๓ ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗-๒๕๖๙ [ 9 ต.ค. 2566 ]32
11 ประกาศ เรื่อง รายงานแจ้งการประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีภาษี พ.ศ.2566 รายส่งไม่ถึงผู้รับ (จดหมายตีกลับ) [ 25 ก.ย. 2566 ]38
12 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเพื่อสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง จำนวน 3 ตำแหน่ง 4 อัตรา [ 30 ส.ค. 2566 ]52
13 การประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 4 [ 12 ก.ค. 2566 ]60
14 โครงการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2566 [ 4 ก.ค. 2566 ]50
15 ประกาศเทศบาลตำบลไชยมงคล เรื่อง รับสมัครเพื่อสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง กรณีจ้างแทนตำแหน่งว่าง [ 7 มิ.ย. 2566 ]80
16 การแต่งตั้งบุคคลรับแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง [ 15 พ.ค. 2566 ]52
17 การขยายเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี 2566 [ 12 พ.ค. 2566 ]51
18 การตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 [ 12 เม.ย. 2566 ]52
19 ประกาศเทศบาลตำบลไชยมงคล เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) [ 30 มี.ค. 2566 ]57
20 ประชาสัมพันธ์ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการติดต่อเทศบาลตำบลไชยมงคล [ 29 มี.ค. 2566 ]53
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8