เทศบาลตำบลไชยมงคล อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา : www.chaimongkon.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 169 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
21 การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ.2567 [ 13 ธ.ค. 2566 ]44
22 การมอบอำนาจของนายกเทศมนตรีตำบลไชยมงคล ให้ปลัดเทศบาลตำบลไชยมงคลรักษาราชการแทน [ 7 ธ.ค. 2566 ]22
23 การสร้างการรับรู้สัญญาณมือขอความช่วยเหลือสากล "Signal for Help" [ 7 ธ.ค. 2566 ]15
24 การเปิดให้บริการประชาชนด้านการทะเบียน ในช่วงวันหยุดเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2567 ของสำนักทะเบียนอำเภอเมืองนครราชสีมา [ 7 ธ.ค. 2566 ]23
25 กิจกรรมฝึกอบรมในงานเกษตรสุรนารี 67 ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี [ 7 ธ.ค. 2566 ]20
26 รายงานการรับทรัพย์สิบหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 30 พ.ย. 2566 ]5
27 ประกาศรับสมัครเพื่อสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง กรณีจ้างแทนตำแหน่งว่าง [ 28 พ.ย. 2566 ]31
28 รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 27 พ.ย. 2566 ]8
29 ยกเลิกประกาศรับสมัครเพื่อสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง กรณีจ้างแทนตำแหน่งว่าง [ 3 พ.ย. 2566 ]45
30 ประกาศเทศบาลตำบลไชยมงคล เรื่อง รับสมัครเพื่อสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง [ 26 ต.ค. 2566 ]76
31 รับโอน (ย้าย) ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง [ 19 ต.ค. 2566 ]102
32 ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง ๓ ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567-2569 [ 9 ต.ค. 2566 ]45
33 ประกาศใช้แผนพัฒนาบุคลากร ๓ ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗-๒๕๖๙ [ 9 ต.ค. 2566 ]55
34 ประกาศ เรื่อง รายงานแจ้งการประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีภาษี พ.ศ.2566 รายส่งไม่ถึงผู้รับ (จดหมายตีกลับ) [ 25 ก.ย. 2566 ]95
35 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเพื่อสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง จำนวน 3 ตำแหน่ง 4 อัตรา [ 30 ส.ค. 2566 ]75
36 การประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 4 [ 12 ก.ค. 2566 ]88
37 โครงการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2566 [ 4 ก.ค. 2566 ]66
38 ประกาศเทศบาลตำบลไชยมงคล เรื่อง รับสมัครเพื่อสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง กรณีจ้างแทนตำแหน่งว่าง [ 7 มิ.ย. 2566 ]102
39 การแต่งตั้งบุคคลรับแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง [ 15 พ.ค. 2566 ]69
40 การขยายเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี 2566 [ 12 พ.ค. 2566 ]67
 
|1หน้า 2|3|4|5|6|7|8|9