เทศบาลตำบลไชยมงคล อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา : www.chaimongkon.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 170 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
41 การตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 [ 12 เม.ย. 2566 ]78
42 ประกาศเทศบาลตำบลไชยมงคล เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) [ 30 มี.ค. 2566 ]90
43 ประชาสัมพันธ์ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการติดต่อเทศบาลตำบลไชยมงคล [ 29 มี.ค. 2566 ]70
44 ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง ๓ ปี รอบปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔-๒๕๖๖ (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ ๓) [ 24 มี.ค. 2566 ]66
45 ประชาสัมพันธ์รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล สายงานผู้บริหาร [ 24 มี.ค. 2566 ]96
46 ประชาสัมพันธ์รับโอน (ย้าย) ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จำนวน จำนวน 4 ตำแหน่ง 4 อัตรา [ 24 มี.ค. 2566 ]137
47 วันหยุดเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2566 [ 10 มี.ค. 2566 ]81
48 ประกาศเจตนารมณ์ เรื่อง “สุจริต โปร่งใส เทศบาลตำบลไชยมงคลใสสะอาด 2566” และ “งดรับ งดให้” ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) [ 3 มี.ค. 2566 ]92
49 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ2566-2570)เพิ่มเติม ครั้งที่1/2566 [ 17 ก.พ. 2566 ]61
50 การรับสมัครเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง กรณีจ้างแทนตำแหน่งว่าง [ 15 ก.พ. 2566 ]74
51 ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมิน ITA ในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลไชยมงคล ประจำปี 2566 [ 14 ก.พ. 2566 ]58
52 เอกสารเกี่ยวกับงานจัดเก็บรายได้ [ 13 ก.พ. 2566 ]58
53 ยกเลิกประกาศรับสมัครเพื่อสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง กรณีจ้างแทนตำแหน่งว่าง [ 8 ก.พ. 2566 ]63
54 ประชาสัมพันธ์การยื่นเอกสารขอรับสิทธิประโยชน์เงินบำเหน็จชราภาพ จากกองทุนประกันภัยแรงงานไต้หวัน [ 2 ก.พ. 2566 ]56
55 ประกาศเทศบาลตำบลไชยมงคล เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี พ.ศ.2566 [ 1 ก.พ. 2566 ]63
56 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง กรณีจ้างแทนตำแหน่งว่าง [ 1 ก.พ. 2566 ]60
57 การใช้ใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียมการจัดเก็บขยะมูลฝอยและค่าน้ำประปาด้วยระบบคิวอาร์โค้ด [ 1 ก.พ. 2566 ]59
58 แผ่นพับประชาสัมพันธ์การใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า [ 19 ม.ค. 2566 ]65
59 ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งว่างเพื่อรับโอน (ย้าย) ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น [ 10 ม.ค. 2566 ]85
60 ระเบียบสภาเทศบาลตำบลไชยมงคล ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.2565 [ 23 ธ.ค. 2565 ]49
 
|1|2หน้า 3|4|5|6|7|8|9