เทศบาลตำบลไชยมงคล อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา : www.chaimongkon.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 135 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
41 การแอบอ้างเรียกรับผลประโยชน์ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2564 [ 24 ม.ค. 2565 ]89
42 เรื่อง ประชาสัมพันธ์กำหนดอัตราภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2564 [ 20 ม.ค. 2565 ]93
43 เรื่อง ประชาสัมพันธ์ยื่นแบบเพื่อชำระภาษีป้าย ประจำปี 2565 [ 11 ม.ค. 2565 ]135
44 เรื่อง การขยายกำหนดเวลาการประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้า่ง ประจำปี พ.ศ.2565 [ 7 ธ.ค. 2564 ]176
45 การประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 15 พ.ย. 2564 ]124
46 ประกาศเทศบาลตำบลไชยมงคล เรื่อง ให้ใช้เทศบัญญัติเทศบาลตำบลไชยมงคล เรื่อง การควบคุมการเผาในที่โล่ง ประกาศ ณ วันที่ 15 กันยายน 2564 มีผลวันที่ 23 กันยายน 2564 [ 15 ก.ย. 2564 ]91
47 ประกาศเทศบาลตำบลไชยมงคล เรื่อง ให้ใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 10 ก.ย. 2564 ]131
48 ประชาสัมพันธ์ประกาศเทศบาลตำบลไชยมงคล ลงวันที่ 1 กันยายน 2564 เรื่อง รับสมัครเพื่อสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง กรณีจ้างแทนตำแหน่งว่าง [ 1 ก.ย. 2564 ]143
49 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการติดตั้งป้ายโฆษณาในที่สาธารณะ [ 31 ส.ค. 2564 ]97
50 ช่องทางแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นที่รุกล้ำทางสาธารณะหรือมิชอบด้วยกฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาลตำบลไชยมงคล [ 31 ส.ค. 2564 ]9
51 เทศบาลตำบลไชยมงคลขอประชาสัมพันธ์การประกาศใช้แผนอัตรากำลัง ๓ ปี รอบปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566 (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 2) [ 16 ส.ค. 2564 ]133
52 เทศบาลตำบลไชยมงคลขอประชาสัมพันธ์รับโอน (ย้าย) ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จำนวน 1 ตำแหน่ง 1 อัตรา ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน จำนวน 1 อัตรา [ 16 ส.ค. 2564 ]144
53 ประกาศกำหนดสมัยประชุม สมัยสามัญประจำปี พ.ศ.2564 และสมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2565 [ 16 มิ.ย. 2564 ]84
54 ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 [ 11 มิ.ย. 2564 ]89
55 คู่มือการปฎิบัติงานจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) [ 24 มี.ค. 2564 ]145
56 ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน ภดส.1 ประจำปี 2564 [ 17 มี.ค. 2564 ]92
57 ประชาสัมพันธ์ช่องทางการตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งท้องถิ่น 2564 [ 1 มี.ค. 2564 ]96
58 รับสมัครทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ กรณีพิเศษประจำปี 2564 [ 18 ก.พ. 2564 ]132
59 ขอความอนุเคราะห์ใช้พื้นที่ฝึก [ 16 ก.พ. 2564 ]170
60 ประกาศให้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลไชยมงคล [ 4 ก.พ. 2564 ]126
 
|1|2หน้า 3|4|5|6|7