เทศบาลตำบลไชยมงคล อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา : www.chaimongkon.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 170 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
61 ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ.2565 [ 5 ก.ค. 2565 ]155
62 ประกาศ การมอบอำนาจนายกเทศมนตรีให้รองนายกเทศมนตรี และพนักงานเทศบาล ปฏิบัติราชการแทนในการลงนามปิดประกาศต่าง ๆ ตามกฎหมายที่ดิน [ 27 มิ.ย. 2565 ]126
63 รับสมัครงาน [ 27 มิ.ย. 2565 ]129
64 สารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เนื่องในโอกาส [ 21 เม.ย. 2565 ]67
65 สารนายกสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย เนื่องในโอกาส [ 21 เม.ย. 2565 ]61
66 แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.2566-2570) ของเทศบาลตำบลไชยมงคล [ 21 เม.ย. 2565 ]1
67 ประกาศเทศบาลตำบลไชยมงคล เรื่อง มาตรการให้ความช่วยเหลือประชาชนภาคครัวเรือน (ที่อยู่อาศัย) ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 [ 17 มี.ค. 2565 ]110
68 ประกาศเทศบาลตำบลไชยมงคล เรื่อง ให้ใช้เทศบัญญัติเทศบาลตำบลไชยมงคล เรื่อง การบริหารกิจการประปา แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2565 [ 17 มี.ค. 2565 ]182
69 ประกาศเทศบาลตำบลไชยมงคล เรื่อง รับโอน (ย้าย) ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง [ 14 มี.ค. 2565 ]195
70 การตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 ของเทศบาลตำบลไชยมงคล อ.เมือง จ.นครราชสีมา [ 10 มี.ค. 2565 ]121
71 ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลไชยมงคล ประจำปี พ.ศ.2565 และ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2566 [ 8 มี.ค. 2565 ]30
72 เรื่อง ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี 2565 [ 28 ม.ค. 2565 ]154
73 เรื่อง ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภดส.3 ประจำปี 2565 [ 28 ม.ค. 2565 ]119
74 เรื่อง ประกาศราคาประเมินทุนทรัพยืภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภดส.1 ประจำปี 2565 [ 28 ม.ค. 2565 ]115
75 ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ (no gift policy) [ 26 ม.ค. 2565 ]114
76 การแอบอ้างเรียกรับผลประโยชน์ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2564 [ 24 ม.ค. 2565 ]108
77 เรื่อง ประชาสัมพันธ์กำหนดอัตราภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2564 [ 20 ม.ค. 2565 ]114
78 เรื่อง ประชาสัมพันธ์ยื่นแบบเพื่อชำระภาษีป้าย ประจำปี 2565 [ 11 ม.ค. 2565 ]156
79 เรื่อง การขยายกำหนดเวลาการประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้า่ง ประจำปี พ.ศ.2565 [ 7 ธ.ค. 2564 ]222
80 การประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 15 พ.ย. 2564 ]141
 
|1|2|3หน้า 4|5|6|7|8|9