เทศบาลตำบลไชยมงคล อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา : www.chaimongkon.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 169 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
81 ประกาศเทศบาลตำบลไชยมงคล เรื่อง ให้ใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 10 ก.ย. 2564 ]151
82 ประชาสัมพันธ์ประกาศเทศบาลตำบลไชยมงคล ลงวันที่ 1 กันยายน 2564 เรื่อง รับสมัครเพื่อสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง กรณีจ้างแทนตำแหน่งว่าง [ 1 ก.ย. 2564 ]167
83 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการติดตั้งป้ายโฆษณาในที่สาธารณะ [ 31 ส.ค. 2564 ]119
84 ช่องทางแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นที่รุกล้ำทางสาธารณะหรือมิชอบด้วยกฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาลตำบลไชยมงคล [ 31 ส.ค. 2564 ]27
85 เทศบาลตำบลไชยมงคลขอประชาสัมพันธ์การประกาศใช้แผนอัตรากำลัง ๓ ปี รอบปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566 (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 2) [ 16 ส.ค. 2564 ]156
86 เทศบาลตำบลไชยมงคลขอประชาสัมพันธ์รับโอน (ย้าย) ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จำนวน 1 ตำแหน่ง 1 อัตรา ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน จำนวน 1 อัตรา [ 16 ส.ค. 2564 ]172
87 ประกาศกำหนดสมัยประชุม สมัยสามัญประจำปี พ.ศ.2564 และสมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2565 [ 16 มิ.ย. 2564 ]106
88 ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 [ 11 มิ.ย. 2564 ]109
89 คู่มือการปฎิบัติงานจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) [ 24 มี.ค. 2564 ]174
90 ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน ภดส.1 ประจำปี 2564 [ 17 มี.ค. 2564 ]118
91 ประชาสัมพันธ์ช่องทางการตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งท้องถิ่น 2564 [ 1 มี.ค. 2564 ]122
92 รับสมัครทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ กรณีพิเศษประจำปี 2564 [ 18 ก.พ. 2564 ]161
93 ขอความอนุเคราะห์ใช้พื้นที่ฝึก [ 16 ก.พ. 2564 ]268
94 ประกาศให้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลไชยมงคล [ 4 ก.พ. 2564 ]150
95 ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลไชยมงคล [ 4 ก.พ. 2564 ]117
96 ประชาสัมพันธ์ประกาศคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครราชสีมา [ 3 ก.พ. 2564 ]110
97 รายงานไตรมา 1 ประจำปี 2564 [ 28 ม.ค. 2564 ]151
98 รายงานการเงินประจำปีพร้อมรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินประจำปี 2563 [ 27 ม.ค. 2564 ]114
99 ประกาศรับสมัครเพื่อสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง กรณีจ้างแทนตำแหน่งว่าง [ 20 ม.ค. 2564 ]112
100 ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภดส.3 ประจำปี 2564 [ 31 ธ.ค. 2563 ]158
 
|1|2|3|4หน้า 5|6|7|8|9