เทศบาลตำบลไชยมงคล อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา : www.chaimongkon.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 135 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
81 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องกำหนดประเภท หรือขนาดของกิจการ และหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขผู้ที่ขออนุมัติจะต้องดำเนินการก่อนการพิจารณาการออกใบอนุญาต พ.ศ. 2561 [ 28 ต.ค. 2563 ]110
82 ประกาศสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา [ 26 ต.ค. 2563 ]111
83 โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของเทศบาลตำบลไชยมงคล [ 14 ต.ค. 2563 ]75
84 ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566 [ 30 ก.ย. 2563 ]73
85 รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2563 [ 24 ก.ย. 2563 ]76
86 แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 18 ก.ย. 2563 ]111
87 ประกาศใช้เทศบัญญัติเทศบาลตำบลไชยมงคล เรื่อง การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ.2563 [ 15 ก.ย. 2563 ]77
88 ประกาศเทศบาลตำบลไชยมงคล เรื่อง รับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น [ 5 ส.ค. 2563 ]111
89 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร ด้านคุณธรรมและความโปร่งใส [ 15 พ.ค. 2563 ]118
90 การทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงภารกิจ ของเทศบาลตำบลไชยมงคล [ 1 ต.ค. 2562 ]120
91 คนละต้นสร้างตำบลสีเขียว [ 8 ส.ค. 2562 ]115
92 ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี รอบปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2563 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2 [ 17 มิ.ย. 2562 ]82
93 แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2564 ที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่6) [ 15 มี.ค. 2562 ]82
94 โครงการบทบาทผู้ปกครองในการพัฒนาเด็กปฐมวัย [ 22 ก.พ. 2562 ]153
95 รายงานผลการตรวจสอบกรรมการและเจ้าหน้าที่ที่มีความรับผิดชอบในการจัดซื้อจัดจ้าง [ 22 ก.พ. 2562 ]125
96 รายงานผลการตรวจสอบกรรมการที่มีความรับผิดชอบในการจัดซื้อโครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน [ 22 ก.พ. 2562 ]115
97 โครงการจิตอาสา [ 21 ก.พ. 2562 ]108
98 กำหนดการประชุมสภาสมัยสามัญ ประจำปี 2562 [ 11 ก.พ. 2562 ]83
99 ประชาสัมพันธ์เชิญเข้าร่วมโครงการอบรมผู้สูงอายุสุขภาพจิตแจ่มใส สุขภาพร่างกายแข็งแรง ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 8 ก.พ. 2562 ]120
100 ประชาสัมพันธ์กำหนดการยื่นแบบแสดงงรายการเพื่อชำระภาษีและค่าธรรมเนียม ประจำปี พ.ศ.2562 [ 27 ธ.ค. 2561 ]82
 
|1|2|3|4หน้า 5|6|7