เทศบาลตำบลไชยมงคล อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา : www.chaimongkon.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 170 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
121 แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 18 ก.ย. 2563 ]134
122 ประกาศใช้เทศบัญญัติเทศบาลตำบลไชยมงคล เรื่อง การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ.2563 [ 15 ก.ย. 2563 ]99
123 ประกาศเทศบาลตำบลไชยมงคล เรื่อง รับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น [ 5 ส.ค. 2563 ]135
124 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร ด้านคุณธรรมและความโปร่งใส [ 15 พ.ค. 2563 ]150
125 การทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงภารกิจ ของเทศบาลตำบลไชยมงคล [ 1 ต.ค. 2562 ]141
126 คนละต้นสร้างตำบลสีเขียว [ 8 ส.ค. 2562 ]143
127 ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี รอบปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2563 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2 [ 17 มิ.ย. 2562 ]105
128 แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2564 ที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่6) [ 15 มี.ค. 2562 ]103
129 โครงการบทบาทผู้ปกครองในการพัฒนาเด็กปฐมวัย [ 22 ก.พ. 2562 ]198
130 รายงานผลการตรวจสอบกรรมการและเจ้าหน้าที่ที่มีความรับผิดชอบในการจัดซื้อจัดจ้าง [ 22 ก.พ. 2562 ]150
131 รายงานผลการตรวจสอบกรรมการที่มีความรับผิดชอบในการจัดซื้อโครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน [ 22 ก.พ. 2562 ]141
132 โครงการจิตอาสา [ 21 ก.พ. 2562 ]130
133 กำหนดการประชุมสภาสมัยสามัญ ประจำปี 2562 [ 11 ก.พ. 2562 ]107
134 ประชาสัมพันธ์เชิญเข้าร่วมโครงการอบรมผู้สูงอายุสุขภาพจิตแจ่มใส สุขภาพร่างกายแข็งแรง ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 8 ก.พ. 2562 ]161
135 ประชาสัมพันธ์กำหนดการยื่นแบบแสดงงรายการเพื่อชำระภาษีและค่าธรรมเนียม ประจำปี พ.ศ.2562 [ 27 ธ.ค. 2561 ]107
136 เล่มคู่มือการประดับและส่งคืนเครื่องราชฯ [ 11 พ.ย. 2561 ]99
137 สรุปรายงานผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชน ประจำปี พ.ศ.2562 [ 11 ต.ค. 2561 ]104
138 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2561 [ 3 ส.ค. 2561 ]112
139 ประกาศแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.2562 - 2564) ของเทศบาลตำบลไชยมงคล [ 14 ก.พ. 2561 ]106
140 แผนดำเนินประจำปีงบประมาณ 2561 (ผด 01) [ 12 ต.ค. 2560 ]106
 
|1|2|3|4|5|6หน้า 7|8|9